• image1
  • image2
  • image2
  • image2
Thang Di Động

Giá: Liên hệ

Thang di động được thiết kế để sử dụng di chuyển trong kho hàng, xưởng sản xuất, dùng để xếp dỡ hàng hoá trên những tầng kệ cao vượt quá tầm với. Là thiết bị cần thiết trong việc tăng cường bốc dỡ hàng hóa ở kho hàng sử dụng loại kệ trung tải.
  • Chất lượng: Vượt trội
  • Giá thành: Cạnh tranh
  • Xuất xứ: SUMI VHS
Đặc tính Thang Di Động
• Cơ động, dễ dàng sử dụng
• Dùng xếp dỡ hàng hóa
• Bánh xe cao su chịu nhiệt, giảm chấn, sốc khi di chuyển
Ứng dụng

Thang di động được sử dụng di chuyển trong kho hàng, xưởng sản xuất, dùng để xếp dỡ hàng hoá trên những tầng kệ cao vượt quá tầm với.

BỘ PHẬN KINH DOANH
Hotline: 0903 167 688
<